Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση της τραπεζικής αργίας

2015-07-16 23:20

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την παράταση της τραπεζικής αργίας - Οδηγίες για την κατάθεση δικογράφων, βλ. ΠΝΠ Συμπλήρωση της ΠΝΠ της 28.06.2015.pdf (106794)