ΝΕΟ !!! Αλλαγές στο ν. 3869/2010 ( Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα )

2015-08-21 10:41

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4336/2015, επήλθαν εκτεταμένες αλλαγές στις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Βλ. σχετικές αλλαγές, μεταβατικές διατάξεις, κ.,λ.π.  Αλλαγές στο ν. 3869.2010 το ν. 4336.2015.docx (37241)  καθώς και σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων Ερμηνευτική εγκύκλιος Υπουργού Οικονομίας για το ν. 3869.2010.pdf (346355)