Νέος ΚΠολΔ : Ποιες προθεσμίες προστίθενται σε όσες αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο. Η νέα μορφή των άρθρων 147 και 148 ΚΠολΔ

2015-12-03 08:30

Νέα άρθρα 147 και 148 ΚΠολΔ.docx (14026)