Νόμος 4335/2015 - Τροποποιήσεις του ΚΠολΔ

2015-07-24 17:32

Δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό ΦΕΚ Α΄ 87/23.07.2015 ο ν. 4335/2015 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015",με το άρθρο 1 του οποίου επέρχονται ριζικές τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, βλ. κείμενο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε ν. 4335.23.07.2015 Τροποποιήσεις ΚΠολΔ.pdf (2428123)