Οι πρόσφατες αλλαγές στον ΚΠολΔ

2015-11-20 02:13

Συγκριτικός πίνακας παλαιών και νέων ρυθμίσεων απο το Δικηγόρο κ. Αλέξανδρο Μαντζούτσο, μέλους του Δ.Σ. της Ε.Α.Ν.Δ.Α. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΠΟΛΔ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ.pdf (960832)