ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ( νέα ) ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ για την αναστολή των δικών και τη λειτουργία του Δικαστηρίου (10.05.2021-17.05.2021)

2021-05-10 23:11

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 51.2021 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (αναστολή δικών 10.05.2021 - 17.05.2021) ( με ορθή καταληκτική ημερομηνία ισχύος της σχετικής ΚΥΑ ).doc (137216)