ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ - Δεν απαιτείται υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ΠΛΗΝ εξαιρέσεων - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

2016-02-15 23:08

βλ. πρόσφατο σχετικό έγγραφο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣέγγραφο 14360.2015.07.01.16.pdf (77671)