ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ( κατάθεση δικογράφων, εκδίκαση υποθέσεων, κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της αναστολής εργασιών λόγω εκλογών )

2019-05-21 09:05

96.2019 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.doc (54784)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ.pdf (211086)