Προκήρυξη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

2016-05-06 13:33

βλ. εδώ σχετική Προκήρυξη.pdf (141017)