"Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα - Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων - Εύλογο ενδιαφέρον - Διαδικασία - Επίδειξη εγγράφων κατά τον ΑΚ και ΚΠολΔ

2016-03-21 09:13

Μελέτη Α. Π. Αργυρού δημοσιευμένη στο νομικό ιστότοπο dikastis.blogspot.gr dikastis.blogspot.gr/2016/03/blog-post_18.html