Σκέψεις για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας

2015-05-14 04:32

βλ. σχετική επιστολή της κ. Ακριβής Ερμίδου ( Ειρηνοδίκη Αθηνών ) και σχετικά σχόλια σε δημόσια συζήτηση στον ιστότοπο eirhnodikhs.gr