ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. ΕΛΛΑΔΟΣ : Μη υποχρέωση προσκομιδής "αναβλητικών" ενσήμων ( κατά την αποχή )

2016-01-25 20:52

βλ. σχετικά www.dslar.gr/2016/01/syntonistiki-mi-ypochreosi-proskomidis-anavlitikon-ensimon-kata-tin apochi/