ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ( ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝ )

2016-02-10 21:14

Απο την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανακοινώθηκε ο Πίνακας Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμό 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά και μετά την κλήρωση των επιτυχόντων υποψηφίων με ίσο βαθμό (αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του ΑΠ την 27.01.2016), βλ. Πίνακας Τελικής Κατάταξης Διαγωνισμού Ειρηνοδικών.pdf (184185)