ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

2016-01-23 15:17

Τα τελικά αποτελέσμα τα του Διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄Τάξης που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμό 104572/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, βλ. σχετικά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ.pdf (207879)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΓΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.pdf (292735)