Βιντεοσκοπημένη Εκδήλωση για ΚΠολΔ : Η διημερίδα του Δ.Σ. Πατρών για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

2015-12-16 23:58

Βιντεοσκοπημένη επιστημονική εκδήλωση μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Σ. Πατρών στο YouTube, πατήστε εδώ youtu.be/_ZnY7DApDCU