Υποχρέωση τραπεζικών ιδρυμάτων να χορηγούν στους δανειολήπτες άμεσα και χωρίς κόστος τα δικαιολογητικά για το ν. 3869/2010 - Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

2015-12-10 11:10

βλ. σχετικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.doc (11546)