Υποδείγματα εγγράφων κατάθεσης δικογράφου αίτησης ν. 3869/2010 και διαδικασία ελέγχου, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με το ν. 4336/2015

2015-10-02 23:54

Παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή τα σχετικά έγγραφα της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 του ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένα νοικοκυριά ) ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της αίτησης απο τη Γραμματεία )

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ Α -ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ.doc (67,5 kB)

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ Β -ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ - ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.doc (62,5 kB)

Διαβιβαστικό - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ν. 3869.2010.doc (65,5 kB)